Microsoft Dynamics CRM

CZ EN     
Unicorn
Microsoft Dynamics CRM Reference Aktuality Ke stažení Domluvit prezentaci
Integrace s externími registry
Produkty

Integrace Microsoft Dynamics CRM s externími registry zajistí značný komfort vyplývající z dotahování informací pro veškerou evidenci kontaktů bez manuálního vyplňování a možnost sledování ekonomického zdraví společnosti. Řešení využívá data z nejlepších databází v ČR, a proto přináší vyšší efektivnost marketingových kampaní.
Řešení Integrace s externími registry spočívá v napojení na tyto externí systémy:
 • ARES – Administrativní registr ekonomických subjektů je informační systém, který umožňuje vyhledávání nad ekonomickými subjekty registrovanými v České republice.
 • CreditCheck – Data o všech českých firmách z většiny dostupných informačních zdrojů (Insolvenční rejstřík, dlužníci VZP aj.) se nepřetržitě agregují do jedné databáze. Při výběru zdrojů se zaměřujeme na data využitelná pro Credit Risk Management.
 • Merk  Obsahuje unikátní informace o všech podnikatelských subjektech v České republice – IČ, adresy, obraty a počty zaměstnanců za posledních 10 let, telefony, weby, e-maily a další.
 • RÚIAN – Registr územní identifikace, adres a nemovitostí je jedním ze čtyř základních registrů veřejné správy.
   

 
Klíčové vlastnosti
 • Systém pro rychlé vyhledávání firem
 • Přístup ke kvalitním databázím
 • Snadné doplňování kvalitních informací do kontaktního formuláře CRM
 • Přístup k validním informacím o firmě
 • Možnost vyhodnocovat bonitu partnerů, odběratelů a dodavatelů
   
Proč vybrat Integraci s externími registry?
 • Komfortní použití uživatelem přímo v prostředí CRM
 • Aktuální data z nejlepší databáze v ČR
 • Snadné a rychlé vyhledání firmy
 • Doplnění potřebných informací k firmám přímo do CRM
 • Validace již existujících dat
 • Sledování ekonomického zdraví společností agregací informací z 10 externích zdrojů
 • Zobrazení výsledků bonity semaforem přímo na kartě zákazníka v CRM
 • Možnost zisku rozdílových informací Merk oproti ARES
        © 2016 Unicorn Systems a.s. 
Kvalita Image Efektivita
        Published by Unicorn Universe