Microsoft Dynamics CRM

CZ EN     
Unicorn
Microsoft Dynamics CRM Reference Aktuality Ke stažení Domluvit prezentaci
Řešení pro cestovní ruch
Produkty

Řešení postavené na technologii Microsoft Dynamics CRM přináší kontrolu nad efektivní prací zaměstnanců a zvyšuje výkonnost při prodeji zájezdů a služeb. Toto řešení umožňuje cestovním kancelářím větší výtěžnost marketingových akcí a získání pružných analýz, a to i v reálném čase.
Díky Řešení pro cestovní ruch již fluktuace zaměstnanců nepředstavuje riziko, protože evidence veškerého kontaktu se zákazníky zůstane v systému CRM a podporou CRM se zvýší i úroveň kvality služeb reklamačního oddělení.
Využití CRM řešení pro obchodní plánování:
 • Obchodní ředitel s pomocí kvalitního CRM připravuje obchodní plán a analyzuje prodeje současné sezóny, zpracovává trendy na základě dlouhodobých údajů, odhaduje budoucí vývoj zákaznických požadavků.
 • Obchodní ředitel segmentuje zákazníky, rozhoduje o vhodných komunikačních kanálech marketingové kampaně a o vhodných produktech pro různé zákaznické segmenty.
Využití CRM řešení pro řešení reklamací a požadavků klientů:
 • Reklamace musí být přijata a do 30 dnů zodpovězena, proto je nutné pomocí kvalitního CRM řešení prověřit historii zákazníka, tato znalost ovlivní rychlost a kvalitu reakce na reklamaci.
 • Reklamace je zpracovávána pomocí ITQ kodexu, tzn. každé výtce je přiřazena důležitost a případná finanční kompenzace, v závislosti na kategorii reklamace a historii zákazníka.
 • Na reklamace se odpovídá formou komunikace pomocí předpřipravených šablon. Odpadá ruční zadávání údajů o zákazníkovi, reklamaci a jejím řešení.
Využití CRM řešení při obchodním styku se zákazníkem na prodejně:
 • U zákazníka na prodejně je nutné identifikovat, zda s cestovní kanceláří přichází do styku poprvé, nebo si již někdy zakoupil zájezd, případně si ho alespoň rezervoval.
 • Pokud je zákazník nový, je nutné získat co nejvíce kontaktních a osobních informací, které se k němu vztahují.
 • Pokud je zákazník známý, je nutné okamžitě vidět jeho historii, aby prodejce správně vedl probíhající prodejní schůzku (nabízel vhodné zájezdy a dodatečné služby).
 • Je potřeba vědět, zda nejde o VIP zákazníka, který vyžaduje speciální přístup.
 • Dochází k prodejům linkových letenek a k pronájmům aut v zahraničí – prodejce o těchto prodejích okamžitě komunikuje s produktovými manažery a manažery linkových letenek na centrále.

Klíčové vlastnosti
 • Jednotná správa informací o zákaznících a cestujících a snížení nákladů na správu těchto informací
 • Snadná tvorba analýz
 • Relevantní dlouhodobé plánování prodeje díky shromažďování informací o zákaznících
 • Nástroj na řízení obchodních kampaní a na jejich zpětné vyhodnocení
 • Systém pro zpracovávání reklamací propojený s rezervačním systémem
 • Pružná reakce reklamačního oddělení na požadavky zákazníků díky znalosti historie jejich chování
 • Detailní znalost chování, preferencí a oblastí zájmů zákazníka
Proč vybrat Řešení pro cestovní ruch?
 • Zvýšení prodejů zájezdů z důvodu okamžité identifikace a kvalifikace zákazníka na prodejním místě
 • Přesnější nákupy ubytovacích a přepravních kapacit uskutečněné pomocí informací vycházejících z analýz většího množství podrobnějších dat
 • Lepší vytíženost destinací a rozložení prodejů v sezóně díky kategorizaci zákazníků
 • Větší výtěžnost marketingových akcí z důvodu preciznější segmentace oslovovaných zákazníků
 • Získání jednotné správy informací o zákaznících a cestujících a snížení nákladů na tuto správu
 • Možnost pružných analýz, a to i v reálném čase – snížení celkových nákladů na provádění analýz
 • Rychlejší, jednodušší a přesnější reakce na reklamace
        © 2016 Unicorn Systems a.s. 
Kvalita Image Efektivita
        Published by Unicorn Universe