Microsoft Dynamics CRM

CZ EN     
Unicorn
Microsoft Dynamics CRM Reference Aktuality Ke stažení Domluvit prezentaci
Řešení pro komplexní marketing
Produkty

Řešení pro komplexní marketing postavené na platformě Microsoft Dynamics CRM je zacíleno na současné slabiny marketingu a díky rozšíření standardního CRM nabízí jeho zcela nové pojetí. Poskytuje inovativní způsoby oslovení a získání nových zákazníků a současně nástroj pro upevnění obchodních vztahů se stávajícími klienty.
Řešení pro komplexní marketing představuje propojení CRM s nástroji emailkampane.cz a leady.cz. Nástroj emailkampane.cz slouží k rozesílání profesionálních e-mailových kampaní a zpravodajů zákazníkům z prostředí Microsoft Dynamics CRM. Nástroj leady.cz slouží k identifikaci návštěvníků webových stránek.
Propojení CRM s emailkampane.cz
Tento modul umožňuje využít kompletní funkcionalitu CRM produktu pro práci s kontakty a obchodními vztahy a zároveň využívá výhody napojení na externí rozesílací infrastrukturu (emailkampane.cz), která zajišťuje kvalitní a rychlou rozesílku a zpětné vyhodnocení výsledků e-mailových kampaní.
V rámci CRM modulu jsou pro každý e-mailing, resp. každého obeslaného klienta, sledovány následující statistiky:
 • Počet odeslaných e-mailů
 • Počet nedoručených e-mailů a důvody nedoručení
 • Počet otevřených e-mailů
 • Počet prokliků v odeslaném textu
 • Počet odhlášených kontaktů
Ve webovém účtu služby emailkampane.cz jsou dostupné tyto další přehledy:
 • Sledování prokliků na jednotlivé odkazy (s možností propojit na Google Analytics)
 • Důvody odhlášení (uživatelsky definovaný formulář)
 • Vyhodnocení kampaně v čase
 • Kompletní historie chování jednotlivých adresátů
Propojení CRM s leady.cz
Nástroj leady.cz umožňuje získat nové zákazníky z řad návštěvníků webových stránek, a to velmi jednoduchým a účinným způsobem. Dovede podrobně identifikovat firmy, jejichž zaměstnanci navštívili web, aniž by se někde aktivně přihlašovali či klikli na jakýkoli odkaz. Systém rozpozná, jaký konkrétní obsah na webu jednotlivé návštěvníky zaujal, a vytvoří report, který obsahuje kompletní profil firmy, jejímž jménem osoba web navštívila.
Integrací CRM s leady.cz lze získat také přehled o činnosti konkurence. Díky reportu návštěvnosti webu budete vědět, kolik času nad jakým obsahem Vaše konkurence strávila. Také dovedete eliminovat plýtvání zdroji na firmy z „black listu" – tj. prohlížení Vašich webových stránek tzv. „roboty“.
Získáte potřebné informace pro efektivní zaúkolování jednotlivých obchodníků dle produktových oblastí, tak aby konkrétního zájemce s vhodnou nabídkou pro další jednání oslovila vždy kompetentní osoba.
Management Vaší společnosti může sledovat nejen průběh obchodního případu, plnění cílů jednotlivých obchodníků, ale i celé firmy. Vedle toho lze analyzovat jak úspěchy, tak prohry v jednotlivých obchodních případech a na tomto základě upravovat stávající obchodní strategii.
Řešení pro komplexní marketing
Klíčové vlastnosti
 • Jednotná databáze zákaznických informací
 • Správně zacílený marketing, snadná příprava cílových segmentů
 • Souběžná koordinace obchodních a marketingových akcí – veškeré informace o zájemcích, příležitostech a uzavření obchodu (WIN/LOST) přehledně na jednom místě
 • Marketing jako efektivní podpora prodeje
 • Snadné vyhodnocení úspěšnosti marketingových aktivit
 • Tvorba, realizace a vyhodnocení kampaně na jednom místě
 • Rychlý návrh obsahu e-mailu (včetně tvorby šablon)
 • Spolehlivá exekuce e-mailingu prostřednictvím služby emailkampane.cz
 • Vyhodnocení úspěšnosti e-mailingu – přesný monitoring o distribuci a zásahu obeslaných klientů na základě přehledu aktivních prokliků v obsahu sdělení
 • Efektivní práce s finančními i lidskými zdroji
 • Identifikace nových zájemců o produkty a služby
 • Zpětná vazba o zájmech návštěvníků webu a přesný report s kontakty, jmény zaměstnanců a dalšími informacemi
 • Rozšíření či vytvoření marketingových seznamů pro účely kampaní, a to pro akviziční i retenční cíle
 • Účinný boj s konkurencí
Proč vybrat Řešení pro komplexní marketing?
 • Snadné získání nových zákazníků
 • Udržení stávající báze zákazníků a zvýšení jejich výtěžnosti
 • Snazší a přehlednější segmentace a identifikace tržních trendů
 • Kompletní evidence příležitostí včetně analýz úspěšnosti
 • Měřitelné výsledky
 • Možnost oslovení cca 50 % firem na trhu
 • Zvýšení počtu nových klientů na základě návštěv webu o 300 %
 • Efektivnější marketing
 • Získání informací o původu návštěvníků webu (např. na základě článku, banneru, sociální sítě)
 • Snadná tvorba analýzy finanční návratnosti kampaní
        © 2016 Unicorn Systems a.s. 
Kvalita Image Efektivita
        Published by Unicorn Universe