Microsoft Dynamics CRM

CZ EN     
Unicorn
Microsoft Dynamics CRM Reference Aktuality Ke stažení Domluvit prezentaci
Řešení pro velkoobchody
Produkty

Řešení pro velkoobchody nabízí kontrolu nad efektivní prací obchodu a zvýšení výkonnosti při zpracování subdodávek. Řešení postavené na technologii Microsoft Dynamics CRM přináší velkoobchodním firmám kvalitní a trvalý přehled o požadavcích a specifikách odběratelských firem.
Řešení pro velkoobchody obsahuje specializované nástroje pro jednotlivé firemní procesy, s jejichž pomocí může velkoobchod tvořit svou obchodní i cenovou politiku, jakož i optimalizovat své zásoby. Manažeři mají k dispozici opravdu kvalitní data a mohou se podle nich rozhodovat, mít dokonalý přehled a plánovat jednotlivé podnikové aktivity.

Klíčové vlastnosti
 • Snadné plánování a odhadování budoucích výnosů (cash flow)
 • Jednotná evidence rozjednaných zakázek
 • Efektivní výkonnost a fungování při subdodávkách
 • Dobrá zastupitelnost obchodníků při jejich fluktuaci
 • Jednotná evidence dohodnutých a odsouhlasených aktivit se zákazníkem
 • Funkční řízení obchodního týmu díky dostatku sdílených informací
 • Průběžná kontrola plnění stanovených cílů (obchodníků, oddělení, celé společnosti)
 • Jednotný nástroj pro provádění, evidování a vyhodnocování marketingových aktivit
 • Evidence kontaktních osob u zákazníků s informací o jejich pracovní činnosti a zodpovědnosti
   
Proč vybrat Řešení pro velkoobchody?
 • Uživatelsky přívětivé prostředí – zaměstnanci obchodního oddělení pracují díky Microsoft Outlooku tak, jak byli zvyklí doposud.
 • Efektivní řízení – obchod i marketing získá nutný přehled, který poskytuje evidenci potenciálních zakázek a plánování budoucích příjmů.
 • Odpadá vícenásobné zpracování – přínosem pro obchod je nástroj pro efektivní zpracování subdodávek, pracovníci jsou vzájemně informovaní, vzniká možnost převzít hotové záležitosti.
 • Budoucí akce u zákazníka lze efektivně (automaticky) plánovat, připomínat je a při neplnění je eskalovat na nadřízené.
 • Obchod získá jednotné místo k evidenci kontaktních osob u zákazníků s možností jejich sdílení a synchronizací do Microsoft Outlook a následně mobilních zařízení. Odpadá ruční přepisování kontaktních informací, posílání vizitek aj.
 • Díky integraci mezi různými systémy (přenášení dat, reporty) mají všichni pracovníci k dispozici jednotné místo pro evidenci kontaktních osob a veškerých informací o zákazníkovi.
 • Ukládání dokumentů, které se týkají zákazníka, lze provádět strukturovaně na jedno místo, s možností začlenit úložiště do centrální správy dokumentů.
        © 2016 Unicorn Systems a.s. 
Kvalita Image Efektivita
        Published by Unicorn Universe