Microsoft Dynamics CRM

CZ EN     
Unicorn
Microsoft Dynamics CRM Reference Aktuality Ke stažení Domluvit prezentaci
Servicedesk
Produkty

Produkt Servicedesk reprezentuje ucelené řešení pro kontrolu a řízení servisních požadavků stávajících zákazníků. Servicedesk je založen na platformě Microsoft Dynamics CRM s integrovaným webovým portálem a představuje řešení pro zvýšení kvality péče o stávající zákazníky.
Díky produktu Servicedesk se odehrává komunikace se zákazníkem v systematických krocích. K dispozici je navíc přehled o chování zákazníka a jeho požadavcích, které lze obratem vyřizovat. Stejně tak je zde nabídnut přehled o práci zaměstnanců a možnost zkvalitnit poskytované služby.
Pro potřeby managementu a případné řešení konfliktů systém sleduje veškeré změny, které na každém požadavku proběhly. Management má k dispozici řadu reportů pro vyhodnocování práce zaměstnanců a spokojenosti zákazníků. 
Zákazník přistupuje do systému přes zákaznický portál. Ke každému kontaktu u zákazníka lze vždy nadefinovat přístupová oprávnění na portálu, jako např. zda může vytvářet objednávky, případně nastavit finanční limit, ve kterém smí objednávat. Zákazník pracuje s webovým portálem, kde zadává své požadavky, ověřuje jejich stav, přidává komentáře, schvaluje jejich pracnost atd.
Po zadání požadavku je vytvořen záznam v CRM, který má přiděleného konkrétního vlastníka, tzn. uživatele CRM, ten o novém požadavku obdrží informaci e-mailem. Pokud zjistí, že není schopen požadavek vyřešit, přiřadí ho jinému uživateli. Tím je zajištěno, že za každý požadavek vždy někdo zodpovídá.
Systém je možno nastavit na způsob zpracování ve frontách, tzn. požadavek je ukládán na jedno místo, odkud si ho následně přejímají jednotliví pracovníci. Systém řeší i zástupnost, tzn., když primárně zodpovědný uživatel není schopný požadavky řešit (nemoc, dovolená, vytížení jinými projekty), je možno nastavit trvale nebo dočasně jeho zástupce.

Klíčové vlastnosti
 • Jednotná evidence kontaktů zákazníků
 • Snadné přiřazení individuálních práv k nákupu jednotlivým zákazníkům
 • Správa a detail procesu servisních požadavků, každému novému požadavku zákazníka přidělen vlastník
 • Definice servisní smlouvy
 • Přehled komentářů a připomínek zákazníků
 • Systém určen i k řešení fakturace, integrace s účetním systémem
 • Standardní práce v prostředí CRM, tj. práce s komentáři, přílohami, kalkulace ceny služby a změny stavů daných požadavků
   
Proč vybrat Servicedesk?
 • Zvyšování kvality péče o stávajícího zákazníka
 • Detailní přehled o požadavcích stávajících zákazníků a stavu jejich plnění
 • Detailní přehled o práci zaměstnanců včetně jejich vytíženosti
 • Možnost nastavit zástupnost pro řešení požadavku zákazníka v době nepřítomnosti zaměstnance
        © 2016 Unicorn Systems a.s. 
Kvalita Image Efektivita
        Published by Unicorn Universe